Tài liệu Hội thảo xin ý kiến hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh theo y học cổ truyền, quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền và các văn bản khác

Tài liệu Hội thảo xin ý kiến hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh theo y học cổ truyền, quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền và các văn bản khác

File tài liệu gồm:

- Dự thảo Thông tư quy định cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền:

- Dự thảo Quy định cấp giấy chứng nhận Lương y:

- Dự thảo Quy định kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại:

- Dự thảo Quy định phạm vi hành nghề đối với từng chức danh chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền:

- Dự thảo Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện trong cơ sở tổ chức khám bệnh chữa bệnh y học cổ truyền:

01/11/2023 14:37

  Tags: