Danh sách các cơ sở đủ tiêu chuẩn chế biến, bào chế vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền theo quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 (Cập nhật đến ngày 10/05/2024 theo hồ sơ nộp tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền)

Danh sách các cơ sở đủ tiêu chuẩn chế biến, bào chế vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền theo quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 (Cập nhật đến ngày 10/05/2024 theo hồ sơ nộp tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền)

31/05/2024 21:44

  Tags: