Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp Giấy chứng nhận là lương y

Để chuẩn bị cho việc sát hạch cấp giấy chứng nhận là Lương y theo Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế Quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y.

Để chuẩn bị cho việc sát hạch cấp giấy chứng nhận là Lương y theo Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế Quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y. Bộ Y tế (Cục Quản lý YDCT) sẽ tổ chức sát hạch cho các đối tượng đã được Trung ương Hội Đông y Việt nam cấp giấy chứng nhận là lương y chuyên sâu trước ngày 30 tháng 6 năm 2004.       

Điều kiện để được tham gia sát hạch phải đáp ứng các quy định tại Điều 3, của Thông tư số 29/2015/TT-BYT.

Hồ sơ tham gia sát hạch được quy định tại các khoản 1, 3 Điều 9 của Thông tư này.

Cục Quản lý Y, dược cổ truyền đề nghị các Ông/bà thuộc đối tượng sát hạch chuẩn bị hồ sơ theo Thông tư số 29/2015/TT-BYT nộp về Phòng một cửa Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế (138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) .

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền sẽ thống báo chính thức thời gian nhận hồ sơ và tổ chức sát hạch trên trang website của Cục.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Xem chi tiết tại:

30/05/2016 07:00