Thông báo về thể thức và thời gian nộp bài tham luận Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ ba

Thông báo về thể thức và thời gian nộp bài tham luận Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ ba

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế trân trọng kính mời các đơn vị, tổ chức và các nhà khoa học, thầy thuốc, giảng viên viết và gửi bài tham gia Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ ba với chủ đề "Y dược cổ truyền kết hợp y dược hiện đại trong điều trị bệnh không lây nhiễm".

Xem chi tiết Thông báo số 165/TB-YDCT ngày 24/06/2024:

01/07/2024 11:26

  Tags: