Thông báo về Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ hai

Cục quản lý Y, Dược cổ truyền Bộ Y tế trân trọng thông báo về chủ đề của Hội thảo khoa học y, dược cổ truyền toàn quốc lần thứ 2 là: "Y dược cổ truyền kết hợp y dược hiện đại trong điều trị bệnh không lây nhiễm"

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ hai vào năm 2022 (gọi tắt là Hội thảo khoa học), Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế thông báo chủ đề hội thảo lần 2: "Y dược cổ truyền kết hợp y dược hiện đại trong điều trị bệnh không lây nhiễm" với mục đích nhằm chia sẻ, trao đổi học thuật và giới thiệu sản phẩm y dược trong phòng, điều trị bệnh không lây nhiễm. Thông qua Hội thảo góp phần tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, thúc đẩy việc chuẩn hóa về chuyên môn, học thuật, tăng tính an toàn, hiệu quả và hiện đại hóa y dược cổ truyền.

Chi tiết thông báo tại đây: Thông báo về Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ hai

15/04/2021 07:00