Thông báo: Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế.

Vui lòng tải file kết quả Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2024 tại đây:

21/06/2024 11:26

  Tags: