THÔNG BÁO: KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2024 CỦA CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024

19/06/2024 11:10

  Tags: