Thông báo đến các thí sinh dự thi tuyển công chức

Thông báo làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến một số nội dung thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Thông báo làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến một số nội dung thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Xem chi tiết     1.Thông báo 

                        2. Lịch thi

                        3. Chương trình Khai mạc

27/12/2019 07:00

  Tags: