Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và nộp phí thi tuyển công chức

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và nộp phí thi tuyển công chức

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo một số nội dung như sau:

1. Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (theo danh sách đỉnh kèm).

2. Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 nộp phí thi tuyển để Hội đồng tuyển dụng có cơ sở thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi Vòng 1 theo quy định. Cụ thể như sau:

- Thời gian nộp: Từ ngày 04/6/2024 đến hết ngày 10/06/2024.

- Phí thi tuyển: 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng)

- Hình thức thu phí:

+ Nộp tiền mặt trực tiếp tại: Bộ phận Tài chính kế toán, Văn phòng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, tầng 3 Nhà B, Trụ sở Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Hoặc:

+ Chuyển khoản theo thông tin sau:

  • Tên tài khoản: Cục Quản lý Y Dược cổ truyền
  • Số tài khoản: 2120092746
  • Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Nội dung chuyển khoản: STT-Họ và tên-Nộp phí TTCC2024

(Ví dụ: 01 Nguyen Le Nhat Anh Nop phi TTCC2024).

* Lưu ý: Thí sinh phải ghi nội dung chuyển khoản đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên, trong đó STT là số thứ tự trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 đính kèm Thông báo này. Nếu chuyển khoản, thí sinh được tính là đã nộp phí thi tuyển khi tài khoản của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã nhận được tiền.

3. Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền không tổ chức ôn thi dưới mọi hình thức; Danh mục tài liệu tham khảo của kỳ thi đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử (Website) Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền theo địa chỉ: https://ydct.moh.gov.vn/detail/thong-bao-danh-muc-tai-lieu-tham-khao-ky-thi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2024-cua-cuc-quan-ly-y-duoc-co-truyen

4. Đề nghị thí sinh kiểm tra lại các thông tin trong danh sách dự thi đính kèm Thông báo của Hội đồng tuyển dụng. Trường hợp thông tin chưa đúng với Phiếu đăng ký dự tuyển đã nộp, thí sinh liên hệ với Hội đồng tuyển dụng (thông qua Văn phòng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, ĐT: 024.627.32247 hoặc 0917.841.039) trước ngày 10/6/2024 để Hội đồng tuyển dụng tổng hợp, xem xét giải quyết./.

Xem chi tiết Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 03/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng:

03/06/2024 19:10

  Tags: