Thông báo đăng ký tham gia Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất

Để Ban tổ chức chuẩn bị tốt về hậu cần và tài liệu, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký đại biểu tham dự và gửi về Ban Tổ chức (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế, địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 10/10/2020. Mẫu đăng ký tại Phụ lục và gửi bản mềm theo email: htkh.ydct@gmail.com

Triển khai các nội dung kết luận cuộc họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền trân trọng kính mời các tổ chức, đơn vị các nhà khoa học, thầy thuốc làm công tác lâm sàng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y dược cổ truyền đăng ký đại biểu tham gia "Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất".

Thời gian:  02 ngày 30-31/10/2020.

Địa điểm:  Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thành phần:

Đại biểu chính thức:

+ Đại biểu khách mời;

+ Đại biểu là đại diện nhóm có báo cáo.

+ Đại biểu đại diện các tổ chức, cơ quan, đơn vị (số lượng đại biểu theo Phụ lục đính kèm).

Đại biểu đăng ký tham gia thêm: mỗi đơn vị đăng ký thêm tối đa 03 đại biểu.

Để Ban tổ chức chuẩn bị tốt về hậu cần và tài liệu, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký đại biểu tham dự và gửi về Ban Tổ chức (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế, địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)  trước ngày 10/10/2020.

Chi tiết xin liên hệ: CN. Phan Thị Thùy Trang, số điện thoại  0984418866  

hoặc TS.BS. Trần Văn Khanh, số điện thoại 0916561686.

Ban tổ chức phát hành tài liệu Hội thảo đối với đại biểu chính thức, chi phí đi lại và các chi phí khác do đơn vị có đại biểu tham gia Hội thảo chi trả theo quy định. Thông tin về khách sạn và các thông tin liên quan đến Hội thảo sẽ được Ban tổ chức cập nhật trên trang website: ydct.moh.gov.vn.

Thông báo số 58/TB-YDCT

Thông báo đăng ký Đại biểu

Tải Phụ lục I, II tại đây

14/09/2020 20:59