Tài liệu Tập huấn và xin ý kiến tài liệu chuyên môn lĩnh vực y dược cổ truyền

Tài liệu Tập huấn và xin ý kiến tài liệu chuyên môn lĩnh vực y dược cổ truyền

Nội dung:

Chủ trì: Lãnh đạo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

- Thời gian: Khai mạc 08 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 23/12/2021.

- Thành phần tham dự:

 1. Điểm cầu Bộ Y tế (khách sạn Bảo Sơn):
 1. Lãnh đạo Cục Quản lý Y, dược cổ truyền và chuyên viên
 2. Đại diện ban Giám đốc, phòng KHTH, phòng QLCL, khoa Dược và một số khoa lâm sàng bệnh viện YHCT:
 • Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương
 • Bệnh viện Châm cứu Trung ương  
 • Bệnh viện y học cổ truyền Bộ Công an
 • Viện y học cổ truyền Quân đội
 • Bệnh viện Tuệ Tĩnh, thuộc Học viện Y, Dược học cổ truyền Việt Nam
 • Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Hà Nội
 • Bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông
 • Trung ương Hội Đông y Việt Nam
 • Hội Đông y Hà Nội
 1. Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế: đại diện khoa YHCT
 1. Điểm cầu các đơn vị:
 1. Bệnh viện/Viện YHCT công lập, tư nhân: Đại diện Ban giám đốc, đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch tổng hợp - phòng Quản lý chất lượng - khoa dược và đại diện lãnh đạo một số khoa lâm sàng;
 2. Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa Bộ, ngành và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tỉnh: Khoa YHCT/YHCT-PHCN, đại diện khoa dược, đại diện phòng kế hoạch tổng hợp;
 3. Khoa YHCT, đại diện khoa dược, đại diện phòng kế hoạch tổng hợp các TTYT/bệnh viện đa khoa huyện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Sở Y tế các tỉnh gửi giấy mời tham dự);
 4. Khoa YHCT – trường đại học y, dược: Đại diện Lãnh đạo Khoa YHCT, trường đại học y, dược trong toàn quốc;
 5. Hội Đông y các tỉnh, thành phố: Chủ tịch Hội và đại diện hội viên.

Tài liệu 

22/12/2021 07:00