Quyết định số 81/QĐ-YDCT ngày 12/4/2023 về việc ban hành Danh mục 42 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 08

Quyết định số 81/QĐ-YDCT ngày 12/4/2023 về việc ban hành Danh mục 42 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 08

Xem chi tiết Quyết định số 81/QĐ-YDCT ngày 12/4/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền:

13/04/2023 17:00

  Tags: