Quyết định số 60/QĐ-YDCT ngày 06/4/2023 về việc Sửa đổi thông tin thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Quyết định số 60/QĐ-YDCT ngày 06/4/2023 về việc Sửa đổi thông tin thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Xem chi tiết Quyết định số 60/QĐ-YDCT ngày 06/4/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền:

11/04/2023 18:40

  Tags: