Quyết định số 175/QĐ-BYT ngày 23/01/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH dược liệu Minh Huy

Quyết định số 175/QĐ-BYT ngày 23/01/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 55/ĐKKDD-BYT ngày 29/07/2021 của Công ty TNHH dược liệu Minh Huy

28/05/2024 18:34

  Tags: