Một số dược liệu, vị thuốc cổ truyền và cây thuốc trong phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2

Giới thiệu hình ảnh một số dược liệu, vị thuốc cổ truyền và cây thuốc được sử dụng trong phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2

Ngày 17/3/2020 Bộ Y tế đã ban hành công văn số 1306/BYT-YDCT (công văn số 1306) về việc tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2 bằng thuốc và các phương pháp YHCT.

        Nhằm cung cấp thêm thông tin nhận biết về dược liệu, thuốc cổ truyền, cây thuốc được Bộ Y tế hướng dẫn tại công văn số 1306, Viện Dược liệu, Bộ Y tế đã xây dựng bộ tài liệu giới thiệu 71 dược liệu, vị thuốc cổ truyền và cây thuốc, bao gồm tên khoa học, tên cây, động vật, khoáng vật làm thuốc, họ, ghi chú về bộ phận dùng và xuất xứ với gần 150 ảnh màu các vị thuốc và cây thuốc có trong công văn 1306.

        Nguồn: Viện dược liệu (http://vienduoclieu.org.vn/)

       Xem chi tiết Tại đây.

Một số dược liệu, vị thuốc cổ truyền và cây thuốc trong phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2

21/04/2020 07:00