Kính mời tác giả/nhóm tác giả có báo cáo trình bầy tại Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất

Các tác giả/nhóm tác giả có báo cáo trình bày tại Hội thảo (xem danh sách cuối trang) chuẩn bị bài trình bày và gửi về ban tổ chức trước ngày 16/10/2020

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế trân trọng kính mời: các tác giả/nhóm tác giả

có báo cáo được trình bầy tại "Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất".

          Thời gian: Khai mạc lúc 8h00 ngày 30/10/2020.

          Địa điểm:  Khách sạn NOVOTEL PHU QUOC RESORT, Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thành phần: Theo danh sách tác giả/ Nhóm tác giả gửi kèm theo Giấy mời.

Ban tổ chức tài trợ phí đăng ký tham dự và phát hành tài liệu Hội thảo đối với đại biểu chính thức, chi phí đi lại, lưu trú và các chi phí khác do đơn vị có đại biểu tham gia Hội thảo chi trả theo quy định.

Thông tin về khách sạn và các thông tin liên quan đến Hội thảo, Ban tổ chức cập nhật trên trang website: ydct.moh.gov.vn.

Để tổ chức thành công Hội thảo, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế đề nghị Quý đơn vị tạo điều kiện cử cán bộ tham dự đầy đủ, đúng thành phần.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, cộng tác của Quý đơn vị, các nhà khoa học./.

Danh sách tác giả/nhóm tác giả

Ban hành kèm theo Giấy mời_Danh sách báo cáo trình bày

Giấy Mòi tác giả và nhóm tác giả

12/10/2020 07:00