Danh sách cơ sở kinh doanh có Bản cam kết về địa điểm nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu theo quy định tại Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Đợt 9: ngày 09/01/2024)

Danh sách cơ sở kinh doanh có Bản cam kết về địa điểm nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu theo quy định tại Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Đợt 9: ngày 09/01/2024)

Xem chi tiết:

1. Công ty cổ phần dược liệu Ninh Hiệp (Địa chỉ: Số 34-35 Lô E Baza Long Vĩ, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh):

Lưu ý: cơ sở tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về nguồn gốc của dược liệu và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về kinh doanh dược liệu không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

09/01/2024 17:36

  Tags: