Danh sách cơ sở kinh doanh có Bản cam kết về địa điểm nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu theo quy định tại Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Đợt 15: ngày 12/6/2024)

Danh sách cơ sở kinh doanh có Bản cam kết về địa điểm nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu theo quy định tại Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Đợt 15: ngày 12/6/2024)

1. Công ty cổ phần dược phẩm OPC (Địa chỉ: Số 1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh)

2. Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương (Địa chỉ: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

06/07/2024 15:20

  Tags: