Danh sách cơ sở kinh doanh có Bản cam kết về địa điểm nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu theo quy định tại Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Đợt 14: ngày 12/6/2024)

Danh sách cơ sở kinh doanh có Bản cam kết về địa điểm nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu theo quy định tại Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Đợt 14: ngày 12/6/2024)

1. Công ty TNHH Nam Dược (Địa chỉ: Lô M13 (C4-9) - Khu công nghiệp Hòa xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định):

2. Công ty cổ phần dược liệu Ninh Hiệp (Địa chỉ: Số 34 - 35 Lô E Baza Long Vĩ, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh):

12/06/2024 17:15

  Tags: