Danh sách cơ sở kinh doanh có Bản cam kết về địa điểm nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu theo quy định tại Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Đợt 13: ngày 31/5/2024)

Danh sách cơ sở kinh doanh có Bản cam kết về địa điểm nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu theo quy định tại Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Đợt 13: ngày 31/5/2024)

Xem chi tiết:

1. Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa (Số 232 đường Trần Phú, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa):

31/05/2024 21:37

  Tags: