Danh sách cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu nhập khẩu đăng tải trên website của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Đợt 96: 21/10/2022)

Danh sách cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu nhập khẩu đăng tải trên website của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Đợt 96: 21/10/2022)

Công ty cổ phần dược liệu Ninh Hiệp

Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Quốc tế

Công ty cổ phần dược liệu Hà Nội

Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà

Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex

26/10/2022 09:00