Danh sách cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu nhập khẩu đăng tải trên website của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Đợt 95 12/09/2022)

Danh sách cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu nhập khẩu đăng tải trên website của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Đợt 95 12/09/2022)

Công ty cổ phần đầu tư dược phẩm Thăng Long

Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà

Công ty cổ phần dược liệu Quốc Tế

Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh

Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần dược liệu Ninh Hiệp

Công ty cổ phần Đông Y Dược Thăng Long

Công ty TNHH Đông Dược Văn Hương

Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam

 

 

 

 

12/09/2022 07:00

  Tags: