Danh sách cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu nhập khẩu đăng tải trên website của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Đợt 93: 15/6/2022)

Danh sách cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu nhập khẩu đăng tải trên website của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Đợt 93: 15/6/2022)

Công ty TNHH đông dược Dân Lợi

Công ty TNHH dược phẩm Fitopharma

Công ty TNHH dược Thái Nam

Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh

 

 

 

16/06/2022 07:00