Danh sách cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu nhập khẩu đăng tải trên website của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Đợt 90: 28/01/2022)

Danh sách cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu nhập khẩu đăng tải trên website của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Đợt 90: 28/01/2022)

Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần đông dược Hà Nội CQB – Chi nhánh Bắc Ninh

Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh

Công ty cổ phần dược liệu Quốc tế

Công ty cổ phần dược phẩm OPC

Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà

 

 

 

 

 

 

28/01/2022 07:00