Danh sách các cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu nhập khẩu (Đợt 89: 18/01/2022)

Danh sách các cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu nhập khẩu (Đợt 89: 18/01/2022)

Công ty cổ phần dược liệu Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần dược liệu Ninh Hiệp 

Công ty cổ phần dược Sơn Lâm

Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y dược Thăng Long

Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân

Công ty cổ phần dược liệu Quốc tế

Công ty TNHH dược phẩm FITOPHARMA

Công ty TNHH dược Thái Nam

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 3

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex

Công ty cổ phần đông y dược Thăng Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/01/2022 07:00

  Tags: