Danh sách các cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu (Đợt 88: 18/10/2021)

Danh sách các cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu (Đợt 88: 18/10/2021)

Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân

Công ty cổ phần Đông Y Dược Thăng Long

Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà

Công ty TNHH Đông Dược Trường Giang

Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược liệu Dương Thư

Công ty TNHH dược học cổ truyền Thắng Đoan

Công ty cổ phần dược liệu Ninh Hiệp

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y dược Thăng Long

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Bình Dương

Công ty cổ phần dược liệu Quốc tế

Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi

 

 

 

 

15/10/2021 07:00