Công văn 1224/QĐ-UBND ngày 21/07/2016 Vv Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án trồng và chế biến Dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO của tỉnh Cao Bằng với Công ty CPDP Trường Thọ

Công văn 1224/QĐ-UBND ngày 21/07/2016 Vv Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án trồng và chế biến Dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO của tỉnh Cao Bằng với Công ty CPDP Trường Thọ

21/07/2016 07:00