Thông báo thời hạn nộp bài viết toàn văn báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Quốc tế y học cổ truyền các nước thuộc lưu...

Để kịp cho công tác tổ chức bản thảo, đọc duyệt nội dung, công tác đăng ký xuất bản và các công việc liên quan giúp cho việc tổ chức Hội thảo thành công, chúng tôi đề nghị các nhà khoa học, các tác giả đã đăng ký bài báo cáo cần lưu ý một số thông tin cụ thể như sau:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 25
  • Tổng số lượt truy cập: 2808576