VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 Thông tư số 13/2018/TT-BYT Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền 18/03/2020
2 Thông tư số 21/2018/TT-BYT Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu 18/03/2020
3 Thông tư số 19/2018/TT-BYT Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 ban hành danh mục thuốc thiết yếu 18/03/2020
4 Thông tư số 05/2019/TT-BYT Thông tư số 05/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế. 18/03/2020
5 48/2018//TT-BYT Thông tư ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 17/06/2019
6 31/2016/TT-BYT Quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế 09/08/2016
7 03/2016/TT-BYT Thông tư Quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu 20/01/2016
8 41/2015 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 12/11/2015
9 29/2015/TT-BYT Thông tư Quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y 12/10/2015
10 1976/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 30/10/2013
11 3759/QĐ-BYT Phương pháp chế biến bảo đảm chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y 08/10/2010
12 164/TB-VPCP Ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị phát triển Dược liệu và sản phẩm thuốc quốc gia 2010 16/06/2010
13 09/2010/TT-BYT Hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc 28/04/2010
14 22/2009/TT-BYT Quy định việc đăng ký thuốc 24/11/2009
15 11/2008/TTLT-BYT-BKH Hướng dẫn xây dựng, thầm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia về thuốc và ban hành, xuất bản dược điển Việt Nam 29/12/2008
16 39/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành "Phương pháp chung chế biến các vị thuốc theo phương pháp cổ truyền" 15/12/2008
17 33/2012/TT-BYT Ban hành danh mục dược liệu có độc tính sử dụng làm thuốc tại Việt Nam 28/12/2002
Hiển thị 17 kết quả
của 1