VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 7666/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế 18/03/2020
2 Thông tư số 13/2018/TT-BYT Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền 18/03/2020
3 Thông tư số 21/2018/TT-BYT Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu 18/03/2020
4 Thông tư số 19/2018/TT-BYT Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 ban hành danh mục thuốc thiết yếu 18/03/2020
5 Thông tư số 05/2019/TT-BYT Thông tư số 05/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế. 18/03/2020
6 48/2018//TT-BYT Thông tư ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 17/06/2019
7 2623/QĐ-BYT Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 16/07/2017
8 Dự thảo Thông tư Dự thảo Thông tư Quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, thuốc hóa dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 22/02/2017
9 Dự thảo Thông tư Ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hao hụt đối với dược liệu,vị thuốc cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia 08/12/2016
10 Dự thảo Thông tư Dự thảo Thông tư Quy định việc đăng ký thuốc cổ truyền, dược liệu 22/11/2016
11 Dự thảo Thông tư Dự thảo Thông tư Quy định “Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc” 22/11/2016
12 Dự thảo Thông tư Dự thảo Thông tư Quy định phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền 22/11/2016
13 Dự thảo Thông tư Dự thảo Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc và kiểm tra, đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc 22/11/2016
14 Dự thảo Thông tư Dự thảo thông tư Ban hành Danh mục dược liệu có độc tính sử dụng làm thuốc tại Việt Nam 21/11/2016
15 Dự thảo Thông tư Dự thảo thông tư Quy định việc công bố tiêu chuẩn chất lượng dược liệu 21/11/2016
16 Dự thảo Thông tư Dự thảo thông tư Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần VI 21/11/2016
17 Dự thảo thông tư Dự thảo Thông tư Ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với dược liệu,vị thuốc cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia 19/11/2016
18 Dự thảo thông tư Quy định quản lý chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền 12/09/2016
19 Dự thảo Nghị Định Dự thảo Nghị Định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dược 08/09/2016
20 Dự thảo Hướng dẫn chi tiết việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới 06/09/2016
Hiển thị 1 - 20 of 74 kết quả.
của 4