Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Tài liệu kiểm tra lý thuyết cho các đối tượng đề nghị cấp giấy chứng nhận là lương y theo Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Thông tư 29/2015/TT-BYT
Để triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra lý thuyết cho các đối tượng đề nghị cấp giấy chứng nhận là lương y theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Thông tư 29/2015/TT-BYT, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra lý thuyết cho các đối tượng là Lương y, Bộ câu hỏi và đáp án được soạn thảo dựa trên nội dung các tài liệu Bộ Y tế đã tổ chức bồi dưỡng chuẩn hóa cho Lương y theo quy định của Thông tư số 13/1999/TT-BYT.

Cục Quản lý Y, dược cổ truyền đăng tải các tài liệu tại Website của Cục Quản lý YDCT mục Nghiên cứu-Đào tạo/Tư liệu-Thư viện để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có thể truy cập để ôn tập (hoặc tải tài liệu tại dưới đây).

Danh mục tài liệu đăng kèm theo:

1.Nội dung câu hỏi và đáp án dùng cho kiểm tra cấp giấy chứng nhận là Lương y theo TT số 29 năm 2015;

2.Nội dung tài liệu đã dùng để tổ chức bồi dưỡng lương y theo TT số 13 năm 1999.

3. Câu hỏi tình huống  và đáp án mẫu


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 13
  • Tổng số lượt truy cập: 10189772