Tư liệu - Thư viện Tư liệu - Thư viện

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tập huấn nâng cao năng lực lập kế hoạch phát triển Y, Dược cổ truyền và biểu mẫu báo cáo thống kê công tác y, dược cổ truyền hằng năm tại Thái Nguyên và Đồng Nai nhằm cung cấp kỹ năng lập kế hoạch và giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập số liệu báo cáo thống kê công tác y, dược cổ truyền.
Để triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra lý thuyết cho các đối tượng đề nghị cấp giấy chứng nhận là lương y theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Thông tư 29/2015/TT-BYT, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra lý thuyết cho các đối tượng là Lương y, Bộ câu hỏi và đáp án được soạn thảo dựa trên nội dung các tài liệu Bộ Y tế đã tổ chức bồi dưỡng chuẩn hóa cho Lương y theo quy định của Thông tư số 13/1999/TT-BYT.
Ngày 20/05/2016, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai thực hiện quyết định 2166/QĐ-TTg về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Quyết định 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011-2015, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020.
Chiến lược y học cổ truyền WHO giai đoạn 2014-2023 đã được xây dựng và công bố, thể hiện cam kết của Hội đồng Y tế Thế giới về y học cổ truyền.
Hội nghị trực tuyến “Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020”
Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, lâu nay Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, nhiều nguồn lực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, đã đạt được những thành tựu đáng kể. Đầu năm 2009 Chính phủ đã tổ chức triển khai thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững tới các địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, các địa phương và Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, kết quả xóa đói giảm nghèo còn hạn chế, tỷ lệ “tái nghèo” cao, đặc biệt là ở những địa phương miền núi.
Trong khuôn khổ hợp tác trao đổi, chia sẻ các phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền giữa Nhật Bản và Việt Nam, ngày 17/03/2016 tại Hà Nội, Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) và Bộ Ngoại giao Nhật Bản phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế nâng cao sức khỏe bằng liệu pháp Judo.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 56
  • Tổng số lượt truy cập: 41275078