Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Chiến lược y học cổ truyền Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giai đoạn 2014-2023
Chiến lược y học cổ truyền WHO giai đoạn 2014-2023 đã được xây dựng và công bố, thể hiện cam kết của Hội đồng Y tế Thế giới về y học cổ truyền.

Chiến lược y học cổ truyền WHO giai đoạn 2014-2023 đã được xây dựng và công bố, thể hiện cam kết của Hội đồng Y tế Thế giới về y học cổ truyền. Sự ra đời của Chiến lược nhằm hỗ trợ các nước thành viên trong việc chủ động xây dựng các chính sách và thực hiện các kế hoạch hành động, góp phần tăng cường của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

 

Những thách thức và nhu cầu về lĩnh vực y học cổ truyền được nêu trong Chiến lược được xác định bởi các nước thành viên của WHO và được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện Chiến lược y học cổ truyền WHO giai đoạn 2002-2005.

Sự ra đời của Chiến lược giai đoạn 2014-2023 dành được sự quan tâm nhiều hơn từ các quốc gia thành viên và cộng đồng quốc tế, đặc biêt quan tâm tới các dịch vụ y tế và hệ thống y tế, bao gồm cả các sản phẩm y học cổ truyền (Traditional medicine) và y học bổ trợ (Complementary Medicine), công tác thực hành và người hành nghề y dược cổ truyền.

 

Chiến lược y học cổ truyền của WHO giai đoạn 2014-2023 hướng tới 3 mục tiêu chiến lược:

1.    Xây dựng nền tảng kiến thức quản lý hoạt động của y học cổ truyền và y học bổ trợ thông qua các chính sách quốc gia phù hợp.

2.    Tăng cường đảm bảo chất lượng, an toàn, sử dụng hợp lý và hiệu quả của y học cổ truyền và y học bổ trợ bằng cách quy định các sản phẩm, công tác thực hành và người hành nghề.

3.    Thúc đẩy bảo hiểm y tế toàn dân bằng cách đưa các dịch vụ y học cổ truyền và y học bổ trợ phù hợp vào hệ thống cung ứng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.

 

Có thể tải file tiếng anh tại đây


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 67
  • Tổng số lượt truy cập: 37021815