Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Thông báo về việc nộp báo cáo thống kê về công tác y dược cổ truyền năm 2016
Theo Quyết định số 4822/QĐ-BYT, ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “Ban hành Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê công tác y dược cổ truyền và cách hướng dẫn ghi chép” đã quy định: các đơn vị gửi báo cáo về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền trước ngày 15/01 hằng năm để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. Tuy nhiên, cho đến nay còn nhiều đơn vị chưa gửi báo cáo về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền để tổng hợp.

Các đơn vị có thể tải các file  tại đây.

1. Công văn số 67/YDCT-KHTC

2. Mẫu Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê công tác y dược cổ truyền và cách hướng dẫn ghi chép

3. Hệ thống biểu mẫu nhập số liệu


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 8
  • Tổng số lượt truy cập: 14890766