Quản lý hành nghề Quản lý hành nghề

Danh sách người nước ngoài được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp chứng chỉ hành nghề tính đến ngày 05/11/2019
Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề từ tháng 01/2019 đến tháng 07/2019
Danh sách các dược liệu đã được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản xuất dược liệu đạt GACP - WHO (Còn hiệu lực tính đến ngày 03/09/2019)
Danh sách các dược liệu đã được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản xuất dược liệu đạt GACP - WHO (Còn hiệu lực tính đến ngày 10/4/2019)
Danh sách các dược liệu đã được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản xuất dược liệu đạt GACP - WHO (Còn hiệu lực tính đến ngày 08/11/2018)
Danh sách các dược liệu đã được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản xuất dược liệu đạt GACP - WHO (Còn hiệu lực tính đến ngày 4/7/2018)
Danh sách các dược liệu đã được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản xuất dược liệu đạt GACP - WHO (Còn hiệu lực tính đến ngày 5/6/2018
Danh sách các dược liệu đã được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản xuất dược liệu đạt GACP - WHO (Còn hiệu lực tính đến ngày 10/4/2018)
Danh sách các cơ sở và dược liệu đã được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản xuất dược liệu đạt GACP - WHO (Từ 30/06/2015 đến 10/1/2018)
Danh sách các cá nhân được Cục Quản lý YDCT cấp chứng chỉ hành nghề tính đến ngày 15/06/2017.
Hiển thị 11 - 20 of 31 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 4

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 55
  • Tổng số lượt truy cập: 17513703