Quản lý hành nghề Quản lý hành nghề

Quyết định số 194/QĐ-YDCT ngày 12/12/2019 về việc cấp Giấy chứng nhận là lương y cho đối tượng Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam năm 2019
Danh sách người nước ngoài được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp chứng chỉ hành nghề tính đến ngày 05/11/2019
Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề từ tháng 01/2019 đến tháng 07/2019
Danh sách các dược liệu đã được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản xuất dược liệu đạt GACP - WHO (Còn hiệu lực tính đến ngày 03/09/2019)
Danh sách các dược liệu đã được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản xuất dược liệu đạt GACP - WHO (Còn hiệu lực tính đến ngày 10/4/2019)
Danh sách các dược liệu đã được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản xuất dược liệu đạt GACP - WHO (Còn hiệu lực tính đến ngày 08/11/2018)
Danh sách các dược liệu đã được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản xuất dược liệu đạt GACP - WHO (Còn hiệu lực tính đến ngày 4/7/2018)
Danh sách các dược liệu đã được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản xuất dược liệu đạt GACP - WHO (Còn hiệu lực tính đến ngày 5/6/2018
Danh sách các dược liệu đã được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản xuất dược liệu đạt GACP - WHO (Còn hiệu lực tính đến ngày 10/4/2018)
Danh sách các cơ sở và dược liệu đã được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản xuất dược liệu đạt GACP - WHO (Từ 30/06/2015 đến 10/1/2018)
Hiển thị 1 - 10 of 22 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 24
  • Tổng số lượt truy cập: 9364677