Lịch sử phát triển Lịch sử phát triển

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội. Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động như sau:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 71
  • Tổng số lượt truy cập: 41275315