Thông báo đăng ký tham gia Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất

Để Ban tổ chức chuẩn bị tốt về hậu cần và tài liệu, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký đại biểu tham dự và gửi về Ban Tổ chức (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế, địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 10/10/2020. Mẫu đăng ký tại Phụ lục và gửi bản mềm theo email: hoithao.ydct@gmail.com

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 65
  • Tổng số lượt truy cập: 17513688