Thông báo thời hạn nộp bài viết toàn văn báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Quốc tế y học cổ truyền các nước thuộc lưu vực sông MeKong
Để kịp cho công tác tổ chức bản thảo, đọc duyệt nội dung, công tác đăng ký xuất bản và các công việc liên quan giúp cho việc tổ chức Hội thảo thành công, chúng tôi đề nghị các nhà khoa học, các tác giả đã đăng ký bài báo cáo cần lưu ý một số thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: nhận bài báo cáo toàn văn từ nay đến ngày 10/7/2019. Tên file theo thứ tự: tên tác giả (đại diện)_Bản Tiếng Anh hay Tiếng Việt_ tên báo cáo và gửi 2 file này vào email: khanh.moh@yahoo.com.

Chúng tôi chỉ tổng hợp và gửi đi phản biện đối với những bài báo cáo gửi đúng thời gian trên.

2. Ngôn ngữ: báo cáo trình bày bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.

3. Tiêu đề bài báo cáo: bao gồm full title (không quá 100 ký tự) và short title (không quá 40 ký tự) , dùng font chữ Times New Roman (unicode), cỡ chữ 15không caps lock.

Dưới tiêu đề ghi rõ họ và tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị, tỉnh (thành phố), quốc gia, thông tin liên hệ (E-mail, số di động của tác giả chịu trách nhiệm chính).

Ví dụ:

NGUYEN Van A1, TRAN Thi B2, LÊ Thùy L3

 

*Corresponding author: NGUYEN Van A nguyenvana@gmail.com

 

1 MD, PhD, Department of Obstetrics and Gynecology, Vietnam University of Traditional Medicine, Hanoi, Vietnam. Email: nguyenvana@gmail.com

2 MD, PhD, Department of Gastroenterology, Tuetinh Hospital, Vietnam University of Traditional Medicine, Hanoi, Vietnam. Email:

3Postgraduate of Vietnam University of Traditional Medicine, Hanoi, Vietnam. Email:

 

4. Định dạng bài:  

- Số lượng trang (A4) theo số trang tác giả đã đăng ký

- Font Times New Roman (unicode), font size 12

- Định dạng trang: top margin 3cm, bottom margin 2cm, left margin 3cm, right margin 2cm, cách dòng (line spacing) single.

5. Định dang khuôn bài viết

 1. Tóm tắt (File tiếng Việt thì tóm tắt bằng tiếng Anh và file bằng tiếng Anh tóm tắt bằng tiếng Việt), không quá 250 từ, nên bao gồm các câu với nội dung sau:
  • Một câu giới thiệu về nghiên cứu
  • Một câu trình bày bối cảnh và cách thức thực hiện nghiên cứu
  • Một câu nêu Kết quả chính
  • Một câu nêu Kết luận ngắn

 

 1. Đặt vấn đề: giới thiệu ngắn gọn công trình nghiên cứu – nêu mục đích nghiên cứu.
 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
 3. Kết quả nghiên cứu: Đưa ra những kết quả chính của nghiên cứu, nếu kết quả dài, cần chọn lọc phần nào quan trọng đưa vào bài báo

Định dạng bảng: Tất cả các bảng kết quả được định dạng dưới dạng bảng 3 dòng: 2 dòng trên và dưới cùng để giới hạn bảng, dòng kẻ giữa để phân biệt tiêu đề của các cột, mục với kết quả nghiên cứu. Ví dụ:

 1. Bàn luận
 2. Kết luận
 3. Kiến nghị (nếu có)
 4. Tài liệu tham khảo: đánh số theo thứ tự trích dẫn.

Thứ tự ghi tài liệu tham khảo:

- Nếu trích dẫn là bài báo đăng trong tạp chí khoa học: Họ tên tác giả. Tên bài. Tên tạp chí. năm xuất bản; số tạp chí (số quyển): trang tham khảo.

Ví dụ: Nguyễn Văn A. Nghiên cứu tác dụng của các thuốc phát tán phong thấp trong điều trị bệnh... Tạp chí Y học thực hành. 2018; 1(15): 12-18.

- Nếu trích dẫn là bài báo khoa học trực tuyến: Họ tên tác giả. Tên bài. Tên tạp chí. năm xuất bản; số tạp chí (số quyển): trang tham khảo. Online: đường dẫn của bài báo. Ví dụ: Nguyễn Văn A. Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sốt virus sau điều trị bằng bài thuốc y học cổ truyền. Tạp chí Y học cổ truyền. 2011; 2(17): 12-18. Online: https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12955-019-1148

- Nếu trích dẫn là sách: Tên tác giả. Tên bài. Tên sách (số tập sách), Tên nhà xuất bản. năm xuất bản, trang tham khảo.

Ví dụ: Nguyễn Thúy Q. Rối loạn chuyển hóa lipid. Điều trị nội khoa Y học cổ truyền (tập 1), Nhà xuất bản Y học. 2012, trang 25-39.

 1. Các bảng, biểu đồ, ảnh cần rõ ràng, có đánh số thứ tự, chú thích.

Tác giả chịu trách nhiệm trước công luận và độc giả về quyền tác giả, nội dung bài (số liệu thu thập và phân tích của nghiên cứu).

 

Những bài báo cáo được Hội đồng khoa học duyệt sẽ in kỷ yếu Hội nghị, Ban tổ chức sẽ thống báo đến các đại diện nhóm tác giả.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp tích cực của các Nhà khoa học, tất cả vì sự thúc đẩy và từng bước quảng bá hình ảnh về YDCT của Việt Nam ra Thế giới.

Tổ thư ký BTC Hội nghị

 


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

 • Số người đang truy cập: 65
 • Tổng số lượt truy cập: 33383597