Dược cổ truyền Dược cổ truyền

Danh sách các cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu (Đợt 80: 21/10/2020)
Danh sách các cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu (Đợt 80: 21/10/2020)

Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

E205989813400037

E205989813400041

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Khải Hà

E20MA3X4YQ7X1004

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược liệu Dương Thư

E207597990570013

E207597990570014

E207597990570015

E207597990570016

E207597990570017

Công ty cổ phần dược Sơn Lâm

E194510002410099

E194510002410100

E194510002410101

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Bình Dương

E205989813400038

Công ty cổ phần dược liệu Hà Nội

E205989813400023

Công ty TNHH Thiên Ân Dược

E200617085980024

E200617085980025

E200617085980026

E200617085980027

E200617085980028

E200617085980029

E200617085980030

E200617085980031

E200617085980032

E200617085980033

E200617085980034

E200617085980035

E200617085980036

E200617085980037

E200617085980038

E200617085980039

E200617085980040

E200617085980041

E200617085980042

E200617085980043

E200617085980044

E200617085980045

Công ty cổ phần dược phẩm OPC

E205989813400046

E20MA5KCED350016

E20MA5KCED350017

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y dược Thăng Long

E203158148340068

Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân

E203158148340058

E203158148340062

E203158148340063

E203158148340064

E203158148340066

E203158148340067

E203158148340069

E203158148340070

E207711177760006

E207711177760007

E207711177760008

E207711177760009

E207711177760010

Công ty TNHH Vạn Xuân

E205989813400047

Công ty cổ phần Việt Nam GHP

E205989813401001

Công ty cổ phần đông y dược Thăng Long

E206629175120002

E205989813400052

E205989813400053

Một phần số lượng dược liệu trong  C/O (E200617085980036; E200617085980038; E200617085980039; E200617085980040; E200617085980044; E200617085980045; E200617085980032; E200617085980043) của Công ty TNHH Thiên Ân Dược đã được nhượng bán cho Công ty cổ phần dược Sơn Lâm (địa chỉ: Lô CN6, Cụm công nghiệp Duyên Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội). (Phụ lục đính kèm)

Toàn bộ số lượng dược liệu C/O (E200617085980035) của Công ty TNHH Thiên Ân Dược đã được nhượng bán cho Công ty cổ phần dược Sơn Lâm (địa chỉ: Lô CN6, Cụm công nghiệp Duyên Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội).


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 33
  • Tổng số lượt truy cập: 19643300