Dược cổ truyền Dược cổ truyền

Danh sách các công ty có kho bảo quản dược liệu đạt Thực hành tốt bảo quản thuốc đối với dược liệu được đánh giá đáp ứng theo Thông tư số 03/2016/TT-BYT (Tính đến ngày 29/6/2020)
Danh sách các công ty có kho bảo quản dược liệu đạt Thực hành tốt bảo quản thuốc đối với dược liệu được đánh giá đáp ứng theo Thông tư số 03/2016/TT-BYT (Tính đến ngày 29/6/2020).

Xem chi tiết Tại đây.


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 34
  • Tổng số lượt truy cập: 18551938