Dược cổ truyền Dược cổ truyền

Danh sách các cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu (Đợt 80: 21/10/2020)
Công vă số 745/YDCT-QLD ngày 07/10/2020 về việc báo cáo xuất, nhập khẩu và nguồng gốc của dược liệu
Danh sách các cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu (Đợt 79: 28/8/2020)
Tổng hợp giá trúng thầu vị thuốc cổ truyền, dược liệu tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (Tính đến tháng 7 năm 2020)
Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP thuốc cổ truyền (cập nhật tới ngày 22/7/2020)
Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GSP phạm vi xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, vị thuốc cổ truyền được đánh giá đáp ứng theo Thông tư số 36/2018/TT-BYT (Tính đến ngày 21/5/2020)
Danh sách các công ty có kho bảo quản dược liệu đạt Thực hành tốt bảo quản thuốc đối với dược liệu được đánh giá đáp ứng theo Thông tư số 03/2016/TT-BYT (Tính đến ngày 29/6/2020).
Công văn số 471/YDCT-QLD ngày 7/7/2020 về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với nhập khẩu dược liệu
Danh sách các cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu (Đợt 78: 26/6/2020)
Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP vị thuốc cổ truyền (Cập nhật đến ngày 16/06/2020)
Hiển thị 11 - 20 of 175 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 18

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 36
  • Tổng số lượt truy cập: 21481696