Dược cổ truyền Dược cổ truyền

Danh sách các cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu (Đợt 79: 28/8/2020)
Danh sách các cơ sở có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của dược liệu (Đợt 79: 28/8/2020)

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Khải Hà

E205989813400017

E20MA3X4YQ7X1002

E205986589650008

E205986589650011

E20MA3X4YQ7X1003

Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

E205989813400021

E205986589650015

E205989813400018

Công ty cổ phần dược liệu Hà Nội

E205989813400014

E205989813400035

Công ty TNHH đông dược Dân Lợi

E205989813400027

E205989813400025

E207489101001028

E207489101001027

E207489101001026

E207489101001023

E207489101001022

E207489101001018

E207489101001011

E207489101001010

E207489101001008

E207489101001007

E195989813400059

E195989813400068

E195989813400069

E195989813400087

E195989813400090

E197489101000010

E193406901260009

E207489101001005

Công ty cổ phần dược liệu Ninh Hiệp

E207597990570008

E207597990570003

E200894313910002

E205989813400028

E207597990570010

E205989813400020

Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh

E205989813400030

E20MA5KCED350012

E20MA5KCED350018

Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân

E203158148340051

E203158148340047

E203158148340049

E207711177760004

E203158148340052

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Y, Dược Thăng Long

E203158148340050

E203158148340059

E203158148340053

E203158148340061

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược liệu Dương Thư

E207597990570005

E207597990570006

E207597990570011

E205989813400036

Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam

E207489101001020


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 26
  • Tổng số lượt truy cập: 18552235