Dược cổ truyền Dược cổ truyền

Công văn số 66_YDCT_QLD ngày 10.02.2020 của Cục Quản lý YDCT về việc xử lý thuốc Tư Âm Bổ Thận Đại Hồng Phúc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn số 66_YDCT_QLD ngày 10.02.2020 của Cục Quản lý YDCT về việc xử lý thuốc Tư Âm Bổ Thận Đại Hồng Phúc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Xem chi tiết Tại đây.


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 16
  • Tổng số lượt truy cập: 11585341