Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Tài liệu dùng cho lớp tập huấn nâng cao năng lực lập kế hoạch phát triển Y, Dược cổ truyền và báo cáo thống kê công tác y, dược cổ truyền
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tập huấn nâng cao năng lực lập kế hoạch phát triển Y, Dược cổ truyền và biểu mẫu báo cáo thống kê công tác y, dược cổ truyền hằng năm tại Thái Nguyên và Đồng Nai nhằm cung cấp kỹ năng lập kế hoạch và giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập số liệu báo cáo thống kê công tác y, dược cổ truyền.

Tài liệu dùng cho tập huấn xin tải tại đây

1

 XD Kh y tế.pptx

2

 Tóm tắt Chỉ thị 21.docx

3

 Thông tư 91.pdf

4

 Tài liệu bài giảng về Xây dựng kế hoạch Y tế.doc

5

 Khung hệ thông y tế.ppt

6

 Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập số liệu thống kê YDCT.doc

7

 Cv hướng dân Sở Y tế.doc

8

 CV hướng dẫn Bộ Y tế.doc

9

 CV Bộ Kế hoạch và Đầu tư.pdf

10

 GM ở Đồng Nai và Chương trình1.docx

11

 GM ở Thái Nguyên và Chương trình1.docx

 


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 72
  • Tổng số lượt truy cập: 34695086