Đào tạo Đào tạo

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tập huấn nâng cao năng lực lập kế hoạch phát triển Y, Dược cổ truyền và biểu mẫu báo cáo thống kê công tác y, dược cổ truyền hằng năm tại Thái Nguyên và Đồng Nai nhằm cung cấp kỹ năng lập kế hoạch và giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập số liệu báo cáo thống kê công tác y, dược cổ truyền.
Chiến lược y học cổ truyền WHO giai đoạn 2014-2023 đã được xây dựng và công bố, thể hiện cam kết của Hội đồng Y tế Thế giới về y học cổ truyền.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 63
  • Tổng số lượt truy cập: 41274480